DAVET

Değerli tıpta uzmanlık öğrencileri,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından, Türk Dermatoloji Derneği’nin desteğiyle düzenlenmekte olan VIII. Dermatoloji Beceri Okulu-Girişimsel Ekim dönemi, 17 Ekim 2024 tarihinde çevrimiçi ve 19-20 Ekim 2024 tarihinde yüzyüze olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Okula 100 tıpta uzmanlık öğrencisi kabul edilecektir.

Girişimsel beceri okulu Ekim dönemine, 1 Mart 2024 tarihi itibariyle eğitiminin 2. yılını doldurmuş ancak 3. yılını tamamlamamış ve daha önce beceri okuluna katılmamış tıpta uzmanlık öğrencileri başvurabileceklerdir. Başvurular 07 Haziran 2024 tarihinde saat 18.00’da başlayacak ve 14 Haziran 2024 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir. Başvuru tarihi geldiğinde https://www.dermatolojibeceriokulu.org/girisimsel/ sayfasındaki form doldurulacak, bu forma, görev yapılan kurumdan alınan (anabilim dalı başkanı/eğitim sorumlusu imzalı) ve göreve başlama tarihini içeren belge eklenecektir. Herhangi bir gerekçe ile uzun bir izin kullanmış ve halen ihtisaslarının 3. yılında olanlar göreve başladıkları tarihe ek olarak kullandıkları izin belgesini ekleyerek başvurabilirler. Başvuruların zamanında değerlendirilebilmesi için belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi önemlidir. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için, yukarıda belirtilen tarihler arasında başvuruyu tamamlamış olmak şarttır. Başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan taleplerin değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

İlan edilen tarihler arasında başvurusunu tamamlayan ve başvuruya eklenen belgelerle okula katılım kriterlerini karşıladığı görülen öğrenciler arasından kurayla belirlenecek 100 tanesi, okula katılmaya hak kazanacaktır. Kura tarihi daha sonra iletilecek olup, canlı zoom bağlantısı ile yapılacak bu kurayı, başvuru yapan tüm öğrenciler, kendilerine gönderilen bağlantı linki ile izleyebileceklerdir.

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, bu ilk duyuru sonrası yapılan başvurular ile 100 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuruların ve taleplerin içeriğinin gerektirmesi halinde, 2. bir duyuru yapabilecektir. 

Girişimsel Beceri Okulu’na, başvuru yapanlar arasından belirli sayıda uzmanlık öğrencisi kabul edilebileceğinden, öğrencilerin okullardaki eğitimlerin tamamına katılmaları beklenmektedir. Okula katılma hakkı elde etmesine ragmen, herhangi bir sebeple katılım sağlayamayacak öğrencilerin, bu durumlarını, mümkün olan en kısa sürede organizasyon firmasına iletmeleri beklenmektedir. Bu sayede, yedek listedeki öğrenciler çağrılabilecek ve zaten sınırlı olan kontenjan boş kalmayacaktır. 

Dermatoloji Beceri Okulu, Türk Dermatoloji Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Uzmanlık öğrencilerinin okula kayıtları Türk Dermatoloji Derneği tarafından karşılanacak, ancak katılımcılar ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri ödeyeceklerdir. Katılımcıların Türk Dermatoloji Derneği üyesi olması koşulu aranacaktır.

Bilimsel açıdan verimli ve pek çok farklı alanda mesleki pratiğe katkısının olacağına inandığımız VIII. Dermatoloji Beceri Okulu-Girişimsel kısmının Ekim döneminde Ankara’da görüşmek dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımızla,
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

ÖNEMLİ TARİHLER