GENEL BİLGİLER


Okul Tarihi:
17 Ekim 2024, Çevrimiçi
19 – 20 Ekim 2024, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü, Ankara

Toplantı Dili
Girişimsel Beceri Okulu bilimsel dili, Türkçe’dir.

Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 20 Ekim 2024 tarihinde verilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER