KURULLAR

Beceri Okulu Koordinatörü

Dr. Fatih Göktay

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Dr. Fatih Göktay (Başkan)
Dr. Dilek Seçkin Gençosmanoğlu (Raportör)

Dr. Güneş Gür Aksoy
Dr. Demet Çiçek
Dr. Gülsüm Gençoğlan
Dr. Özlem Özbağçıvan
Dr. Müge Güler Özden
Dr. Mualla Polat

ÖNEMLİ TARİHLER