KURULLAR

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu

Dr. Rebiay Kıran (Başkan)
Dr. Ayça Cordan Yazıcı (Başkan Yardımcısı)
Dr. Arzu Kılıç (Raportör)
Dr. Ayşe Esra Koku Aksu
Dr. Düriye Deniz Demirseren
Dr. Evren Odyakmaz Demirsoy
Dr. Vefa Aslı Erdemir
Dr. Mehmet Salih Gürel
Dr. Emine Tamer
Dr. Meltem Uslu
Dr. Başak Yalçın (Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Temsilcisi)

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Dilek Seçkin Gençosmanoğlu (Başkan, Dermatoloji Beceri Okulu koordinatörü)
Doç. Dr. Ayda Acar (Raportör)
Doç. Dr. Neslihan Akdoğan
Prof. Dr. Güneş Gür Aksoy
Prof. Dr. Demet Çiçek
Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan
Prof. Dr. Fatih Göktay
Prof. Dr. Müge Güler Özden
Prof. Dr. Mehmet Harman
Prof. Dr. Mualla Polat
Prof. Dr. Soner Uzun

ÖNEMLİ TARİHLER