GENEL BİLGİLER


Okul Tarihi:
30- 31 Mart 2024, Tanısal Beceri Okulu

Toplantı Dili
III. Dermatoloji Tanısal Beceri Okulu bilimsel dili, Türkçe’dir.

Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 1 Nisan 2024 tarihinde mail olarak yönlendirilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER