Kurullar
Dr. Soner Uzun Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
III. Dermatoloji Beceri Okulu Koordinatörü
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dermatoloji Anabilim Dalı
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 
Eğitim Programlarını Geliştirme Kurulu/ III. Dermatoloji Beceri Okulu Düzenleme Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu
Dr. Soner Uzun (Başkan)
Dr. Işıl Karaarslan (Raportör)
Dr. Tülin Ergun
Dr. Gonca Elçin
Dr. Çiğdem Asena Doğramacı
Dr. Fatih Göktay
Dr. Müge Güler Özden
Dr. Mualla Polat
Dr. Demet Çiçek
Dr. Gülsüm Gençoğlan
Dr. Sümeyre Ertekin
Dr. Emre Kaynak
Dr. Hayriye Sarıcaoğlu (Başkan)
Dr. Kamer Gündüz (Başkan Yard.)
Dr. Gonca Elçin (Sekreter)
Dr. Erkan Alpsoy
Dr. Başak Yalçın
Dr. Arzu Kılıç
Dr. Filiz Canpolat
Dr. Işıl İnanır
Dr. Emek Kocatürk
Dr. Pelin Kartal Durmazlar
Dr. Akın Aktaş (TDDYK Üyesi)