Kurullar
Dr. Soner Uzun Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
IV. Dermatoloji Beceri Okulu Koordinatörü
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dermatoloji Anabilim Dalı
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
IV. DERMATOLOJİ BECERİ OKULU DÜZENLEME KURULU
Dr. Tülin Ergun
Dr. Fatih Göktay
Dr. Gonca Elçin
Dr. Asena Çiğdem Doğramacı
Dr. Müge Güler Özden
Dr. Işıl Karaarslan
Dr. Gülsüm Gençoğlan
Eğitim Programlarını Geliştirme Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu
Dr. Soner Uzun (Başkan)
Dr. Işıl Karaarslan (Raportör)
Dr. Tülin Ergun
Dr. Gonca Elçin
Dr. Çiğdem Asena Doğramacı
Dr. Fatih Göktay
Dr. Müge Güler Özden
Dr. Mualla Polat
Dr. Demet Çiçek
Dr. Gülsüm Gençoğlan
Dr. Ozan Erdem
Dr. Çağdaş Akaslan
Dr. Hayriye Sarıcaoğlu (Başkan)
Dr. Kamer Gündüz (Başkan Yard.)
Dr. Selda Pelin Kartal (Sekreter)
Dr. Başak Yalçın
Dr. Arzu Kılıç
Dr. Filiz Canpolat
Dr. Işıl İnanır
Dr. Özgür Emek Kocatürk
Dr. Ayça Cordan Yazıcı
Dr. Ali Haydar Parlak
Dr. Emel Çalıkoğlu (TDDYK Üyesi)