Bilimsel Program

09:00 - 09:15 AÇILIŞ
09:15 - 09:45 HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI
09:45 - 10:10 PREOPERATİF DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK
Dr. Tülin Ergun
10:10 - 10:30 TEMEL YÜZ ANATOMİSİ-TEHLİKELİ BÖLGELER
Dr. Ümit Şehirli
10:30 - 10:45   KAHVE MOLASI
10:45 - 11:05 SIK KULLANILAN SİNİR BLOKLARI (Eğitim Materyeli:Taze Donmuş Kadavra)
Dr. Melekber Çavuş Özkan
11:05 - 11:25 UYGULAMA: PRP & PRF (Eğitim Materyeli: Taze Donmuş Kadavra)
Dr. Gülsüm Gençoğlan
11:25 - 11:55 ADİPOZ DOKU KÖKENLİ KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ
Dr. Melekber Çavuş Özkan
11:55 - 12:35 PATOLOJİ RAPORU NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Dr. Cuyan Demirkesen
12:35 - 13:30   ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 13:45 ELİPTİK EKSİZYON VE VARYANTLARI
Dr. Mete Baba
13:45 - 14:00 SÜTÜR TEKNİKLERİ
Dr. Gonca Elçin
14:00 - 15:00 UYGULAMA: ELİPTİK EKSİZYON VE SÜTÜR TEKNİKLERİ (Eğitim Materyeli: Taze Donmuş Kadavra)
Dr. Mete Baba, Dr. Gonca Elçin, Dr. Fatih Göktay, Dr. Tülin Ergun, Dr. Gülsüm Gençoğlan, Dr. Güneş Gür Aksoy
15:00 - 15:15   KAHVE MOLASI
15:15 - 16:15 TEMEL DERMOSKOPİ-1
Dr. Tülin Güleç
16:15 - 16:45 TEMEL DERMOSKOPİ-2
Dr. Tülin Güleç
16:45 - 17:15 BİOPSİ TEKNİKLERİ VE ELEKTROCERRAHİ
Dr. Ali Haydar Parlak